Adres

Aleja Krakowska 97/1, 05-090 Raszyn

Do góry

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), informujemy, że produkt oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady po zakończeniu jego użytkowania nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Właściciel takiego sprzętu ma obowiązek przekazać go podmiotom zajmującym się zbieraniem wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, istnieją punkty zbiórki na terenie Raszyna takie jak:

  • Auchan Polska Sp.z o.o. Janki, ul.Mszczonowska 3 05-090 Raszyn
  • Ikea Retail Sp. z o.o. Janki, pl.Szwedzki 3 05-090 Raszyn

Informujemy, że w wyznaczonym punkcie odbieramy zużyty sprzęt z gospodarstw domowych bezpłatnie, pod warunkiem, że jest to sprzęt tego samego rodzaju i pełniący takie same funkcje jak sprzęt oferowany do sprzedaży.

Ponadto, zapewniamy bezpłatny odbiór zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile jest on tego samego rodzaju i pełni takie same funkcje jak dostarczony sprzęt.

Pragniemy również poinformować, że jednostka lub jej bezpośrednie otoczenie przyjmują bezpłatnie zużyty sprzęt z gospodarstw domowych, którego żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych . Warunek ten dotyczy dystrybutora prowadzącego sprzedaż detaliczną, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400m², zgodnie z definicją w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego.